september 3, 2021

‘Zo gaan wij hier niet met elkaar om’: communicatie binnen familiebedrijven

‘Zo gaan wij hier niet met elkaar om’: communicatie binnen familiebedrijven

De communicatie binnen het familiebedrijf ligt vaak net iets ingewikkelder dan bij een niet-familiebedrijf. Spreek je familieleden bijvoorbeeld anders aan dan andere collega’s? Hoe ga je om met een familieruzie? Daarom is het goed om eens stil te staan bij hoe je eigenlijk met elkaar omgaat binnen het familiebedrijf. 

Wat familiebedrijven vaak met elkaar gemeen hebben, is dat ze ooit begonnen zijn vanuit een informele setting, simpelweg omdat de oprichters familie van elkaar waren. Als het bedrijf vervolgens doorgroeit en er steeds meer familieleden en niet-familieleden worden aangenomen, kunnen de informele omgangsvormen tussen – met name – familieleden uiteindelijk gaan wringen. Binnen de familie zelf, maar ook bij niet-familieleden.

De communicatie binnen een familiebedrijf is sowieso complex, vanwege de meervoudige verstrengeling van belangen. Familieleden hebben vaak meerdere petten tegelijkertijd op, die elkaar ook nog weleens overlappen, bijvoorbeeld op het gebied van familiekwesties, bedrijfskwesties en/of eigendomskwesties. Wanneer zich dan op één gebied een verschil van inzicht voordoet, kan dat eenvoudig overslaan op de andere gebieden.

Natuurlijk beweren wij hier niet de waarheid in pacht te hebben. We weten donders goed dat in ieder familiebedrijf de hazen weer anders lopen. Eigenwijs als we zijn, willen we toch een paar punten aanstippen waar je met jouw familiebedrijf wellicht je voordeel mee kunt doen.

Praten over werk? Houd het zakelijk

Een bedrijf runnen met familieleden kan soms als een pittige balanceer-act aanvoelen. Door duidelijke afspraken te maken over hoe je elkaar aanspreekt op de werkvloer, voorkom je dat niet-familieleden zich buitengesloten of achtergesteld voelen. Ook voor familieleden onderling kan het waardevol zijn om zakelijke en privé omgangsvormen strikt gescheiden te houden. Maak bijvoorbeeld ook niet van iedere verjaardag een vergadering.

Wees zuiver

Zorg ervoor dat rollen en verantwoordelijkheden van elk familielid duidelijk staan omschreven. Op die manier weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk zien we toch vaak terugkomen dat een familielid op de loonlijst staat zonder dat iemand weet wat hij of zij precies doet. Dat geldt ook voor het aanbieden van een contract aan een leverancier die familie is. Houd het zuiver, en ken contracten uitsluitend toe op basis van verdiensten.

Creëer een gelijk speelveld voor iedereen

Zie erop toe dat familieleden géén speciale behandeling krijgen. Anders creëer je een sfeer van familieleden versus niet-familieleden. Er zijn bedrijven om minder pijnlijke vetes uiteindelijk omgevallen. Het kan enorm demotiverend zijn voor niet-familieleden als neef, zus of zwager een voorkeursbehandeling krijgt. Puur op basis van de familieband, niet gestaafd met enige prestaties. Voorkom dit dus te allen tijde!

Familieraad

Op de werkvloer en aan de keukentafel kunnen de meest uiteenlopende zaken spelen. Van een relationele crisis binnen de familie tot verschillen van inzicht over de koers van het bedrijf. Of zoals we in onze vorige blog schreven over het aanstellen van niet-familieleden op cruciale posities binnen het familiebedrijf.

Al dit soort zaken zijn erbij gebaat als alle rollen en verhoudingen binnen het bedrijf duidelijk staan omschreven. Ook een familiestatuut of een familieraad, waarin allerhande familiezaken en zorgen met betrekking tot het bedrijf aan bod komen, kan uitkomst bieden.

Meer weten over hoe je handen en voeten geeft aan de communicatie en de omgangsvormen binnen je bedrijf? Wij helpen je daar graag bij! Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Vergeet je ook niet in te schrijven voor onze LinkedIn– en Facebook-groep, waarin je je ervaringen kunt delen. Zo leren we ook van elkaar!

  • By Sandra Andrae
  • By 3 september 2021
  • Geen categorie