december 3, 2021

Het hybride werken: van praktijk naar beleid

Het hybride werken: van praktijk naar beleid

Gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op kantoor werken, een actueel vraagstuk dat bij sommige bedrijven in de jaren vóór de Coronacrisis niet altijd even serieus werd overwogen. Nu men de nodige praktijkervaring heeft opgedaan staat dit echter een stuk vaker op de agenda. 

De meeste bedrijven en medewerkers hebben in de afgelopen periode zowel de voor- als de nadelen van thuiswerken mogen ondervinden. Steeds meer bedrijven overwegen om thuiswerken vaker toe te laten. Aan de andere kant zijn er ook nog genoeg bedrijven waar men de nodige twijfels heeft over het nut van hybride werken. Bedrijven waar het ook niet mogelijk is wegens de aard van de werkzaamheden of waar men bang is de ‘ziel’ van het bedrijf kwijt te raken.

Wel of niet hybride werken?

Het borgen van de ‘ziel’ of familiecultuur van de onderneming is ongetwijfeld bij veel familiebedrijven ook een belangrijke factor. Hoe borg je de meest waardevolle aspecten van een familiecultuur, de saamhorigheid en betrokkenheid, als men elkaar niet meer regelmatig in persoon tegenkomt? Dit is een belangrijke overweging, maar die mag er niet toe leiden dat het helemaal niet overwogen wordt. De maatschappij is continue in ontwikkeling, onze wegen groeien dicht en de arbeidsmarkt verandert met iedere nieuwe generatie die aan het werk gaat. Onze persoonlijke behoeften en de behoeften van de Nederlandse samenleving veranderen. Hoe kan je als organisatie hier rekening mee houden, zonder je eigen ‘DNA’ geweld aan te doen? Het kan dus geen kwaad om hier wat langer over door te denken.

Plussen en minnen

Een eerste vraag die je zou moeten stellen is ‘Waarom hybride werken?’ ofwel wat moet het opleveren voor de onderneming? Moet het zorgen voor een hogere productiviteit? Stellen de medewerkers het op prijs voor een betere werk/privé balans? Wordt het bedrijf hierdoor aantrekkelijker op de arbeidsmarkt? Of draagt het bij aan ‘duurzaam ondernemen’? Het doel bepaalt namelijk niet alleen of je ermee moet beginnen, maar ook in welke vorm het wordt gegoten.

Een vervolgvraag is wat dan de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn van hybride werken. Wat betekent het voor de familiecultuur als niet iedereen meer altijd op kantoor aanwezig is? Wordt hierdoor de afstand tussen kantoor- en fabrieksmedewerkers nog groter? En kunnen de leiders wel goed omgaan met een andere manier van communiceren, aansturen en beoordelen? Je formuleert dus niet alleen een beleid op het gebied van hybride werken, maar je moet ook rekening houden met de gevolgen voor het beleid dat je voert op veel andere gebieden.

Beleid formuleren

Als er uiteindelijk besloten is om medewerkers de mogelijkheid te bieden om vaker thuis te werken, dan zijn er dus de nodige factoren waar je rekening mee moet houden:

  • Hoe ga je om met de verschillen in de situatie en status van de individuele medewerkers? Zij hebben verschillende persoonlijkheden, capaciteiten en thuissituaties waar rekening mee moet worden gehouden.
  • Team versus individu: in hoeverre kan je in het beleid rekening houden met de individuele wensen en behoeften van de medewerkers, terwijl ook de teamsamenwerking geborgd moet worden? Dat vergt de nodige planning en duidelijke afspraken.
  • Inhoud en vorm van de functie: bijvoorbeeld kantoor- versus productiepersoneel. Niet alle functies laten thuiswerken toe of moeten eerst worden aangepast, voordat het werkbaar wordt.
  • Interne communicatie en aansturing: zijn de leiders in staat om hun mensen goed te blijven aansturen? Hoe zorgen zij dat medewerkers betrokken blijven en dat medewerkers gelijk worden behandeld bij beoordeling, promotie, opleidingen, etc.?
  • Welke investeringen zijn er nog nodig en kunnen hiervoor voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt? Moet de IT-infrastructuur nog verder worden geüpgraded? In hoeverre worden de medewerkers ondersteund in het inrichten van hun thuiskantoren?

Conclusie

Voor een familiebedrijf is het borgen van bepaalde aspecten van de familiecultuur over het algemeen zeer belangrijk en de voorgenoemde factoren kunnen hier een behoorlijke invloed op uitoefenen. Door te sparren met andere familiebedrijven, die wellicht al meer ervaring hebben met hybride werken, kan hier meer inzicht in worden gekregen. Wat zijn de valkuilen, de succesfactoren en hoe kan je het aanpakken? Het is erg prettig als je alvast een paar praktijkvoorbeelden kan zien van een dergelijk beleid, want dan hoef je niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden.

Op zoek naar geschikte gesprekspartners, of behoefte aan een bijeenkomst op maat over dit onderwerp? Neem contact op met Let’s Talk Family Business of kijk op onze website.

Bronnen:

  • Nieuwsbericht Rijksoverheid: Onderzoek wijst uit: thuiswerken is een blijvertje (14-07-2021)
  • Centraal Planbureau: Rapport Thuiswerken vóór, tijdens en ná de coronacrisis (januari 2021)
  • By Sandra Andrae
  • By 3 december 2021
  • Geen categorie