december 7, 2021

Durf kritisch te zijn op je eigen bedrijf

Durf kritisch te zijn op je eigen bedrijf

Wat gaat er goed en wat kan er beter? Waar liggen onze kansen en welke bedreigingen liggen er op de loer? Ongetwijfeld komen dit soort onderwerpen weleens aan bod binnen jouw familiebedrijf. Wij pleiten ervoor om met enige regelmaat beslissers binnen je eigen bedrijf scherp en kritische te bevragen. Want als je kritisch durft te zijn op jezelf, kom je tot betere keuzes en help je je bedrijf op termijn écht vooruit.

Als de zaken goed gaan, lijkt er weinig noodzaak om kritische vragen te stellen. Immers, het gaat toch goed zo? Het succes op zijn minst consolideren en als het even kan verder uitbouwen is het devies. Maar waarom zou je níét kritisch naar je eigen bedrijf willen kijken? Onder het motto: als de zon schijnt moet je je dak repareren.

Kritiek vs. complimenten

Een beroemde uitspraak van de schrijver William Somerset Maugham luidt: ‘People ask for criticism, but they only want praise’ oftewelMensen vragen om kritiek, maar ze willen alleen maar complimenten’. Kritisch zijn is nuttig maar vooral ook moeilijk. Het wringt, het schuurt en het is bovenal niet gezellig. En dat proberen we van nature maar wat graag te omzeilen.

Kritiek houdt je scherp

Jammer, want kritiek houdt je scherp. Zeker in tijden van economische voorspoed, wanneer de bomen tot in de hemel lijken te groeien. Juist dan ben je in staat om met een nuchtere blik weloverwogen besluiten te nemen. Begin je met kritisch beschouwen op het moment dat het slecht gaat met je bedrijf? Dan ben je vaak al veel te laat en komen beslissingen uit nood – of angst – tot stand.

The times they are a-changin’

Daarom is nu hét moment om te beginnen met wat vaker in de spiegel kijken. We leven in een tijd waarin grote veranderingen op handen zijn. Dat is al heel lang zo, maar die veranderingen dringen zich wel steeds meer op. De mondiale machtsverhoudingen die van west naar oost kantelen, de opwarming van de aarde en de duurzame transitie die nu écht van de grond lijkt te komen, oude waarden die in rap tempo worden vervangen door nieuwe moderne waardepatronen. Het zijn allemaal ontwikkelingen waar je je als bedrijf in meer of mindere mate toe moet verhouden.

Zelfscan

Goed, je bent er nog. Dat betekent dat je echt wel openstaat voor kritiek. Op dit moment zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van een zelfscan die je helpt om je bedrijf kritisch tegen het licht te houden.

Om je een beetje een idee te geven van wat voor soort kritisch vragen je in onze zelfscan kunt verwachten, willen we je graag alvast wat huiswerk opgeven. We hebben een paar vragen opgesteld die je even rustig op je kunt laten inwerken. Misschien kom je naar aanleiding van onze vragen zelf ook op goede ideeën voor belangrijke vragen die je wilt stellen. We zouden het enorm waarderen als je je ideeën met ons wilt delen op LinkedIn of via onze website. Oké, zet je schrap want hier volgen de vragen…

Vragen om op te knagen

 1. Zijn de ambitie, visie en strategie voor het bedrijf en voor de familie voldoende concreet geformuleerd, naar elkaar uitgesproken en gecommuniceerd?
 2. Is er voldoende inzicht in de wensen en behoeften van de klanten, en de ontwikkelingen hierin? En is dit inzicht vertaald naar een beleid ten aanzien van innovatie?
 3. Wat zijn de strategische risico’s die een bedreiging kunnen zijn voor het voortbestaan van het familiebedrijf en is er een concreet beleid om deze risico’s te managen?
 4. Hebben wij nog de juiste bedrijfscultuur en draagt deze voldoende bij aan het realiseren van onze toekomstvisie?
 5. Is onze leiderschapsstijl nog wel de juiste om onze ambities te realiseren en zijn wij zelf nog wel de juiste leiders?
 6. Staan de neuzen van de familie nog wel dezelfde kant op als het gaat om de toekomst van het familiebedrijf? En zijn er voldoende duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van:
  • Zeggenschap
  • Opvolging
  • Investeren
  • Innoveren
  • Winstdeling
  • Uitkopen/exit van familieleden
 7. Is de juiste keuze gemaakt ten aanzien van de beoogde opvolger(s)? Ofwel op basis van juiste competenties? Met het oog op de behoefte van de organisatie qua leiderschap, visie en ondernemerschap?

Lijkt zo’n zelfscan je iets?  Laat het ons weten via info@ltfb.nl of onze website.

 • By Sandra Andrae
 • By 7 december 2021
 • Geen categorie