januari 3, 2022

Uitdagingen en kansen voor familiebedrijven in 2022

Uitdagingen en kansen voor familiebedrijven in 2022

Met het ingaan van het nieuwe jaar is het tijd om vooruit te blikken op wat komen gaat. Stemmen de vooruitzichten somber of bieden ze juist hoop? Sowieso brengt 2022 een fors aantal uitdagingen mee, maar daarmee ook kansen!

Het leek er afgelopen zomer heel even op dat we de Coronacrisis eindelijk het hoofd hadden geboden. Niets bleek echter minder waar, want met het dalen van de temperatuur schoten de besmettingscijfers weer omhoog en werden de beperkende maatregelen weer uit de kast getrokken. De uitdagingen die de Coronapandemie met zich meebrengt zullen in 2022 voortduren. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid ook dat de crisis in de toeleveringsketens voorlopig aan zal houden; een probleem waar veel ondernemers last van hebben.

Kwestie van inflatie

Ook de stijgende inflatie is reden tot zorg. De inflatiecijfers van november laten zien dat het dagelijks leven maar liefst 5,2 procent duurder is geworden ten opzichte van een jaar eerder. Met name de stijgende energieprijzen zijn hier debet aan en bezorgen ondernemers met een grote energiebehoefte veel kopzorgen. Daarop volgde het bericht dat bij een strenge winter de leveringszekerheid van gas aan het bedrijfsleven niet gegarandeerd kan worden.

De stijgende kosten van goederen en nutsvoorzieningen in combinatie met een krappere arbeidsmarkt en de daaruit voortvloeiende looninflatie, kunnen leiden tot een stijgende vraag naar werkkapitaal. Bedrijven zullen ervoor moeten zorgen dat ze over voldoende liquide middelen beschikken om zelf het hoofd boven water te houden.

Versobering BOR

Eén van de fiscale voorzieningen die ter discussie staat is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Alleen al de plannen om deze regeling te versoberen of zelfs af te schaffen doen de gemoederen hoog oplopen binnen familiebedrijvenland. Er zijn zelfs ondernemers die het definitieve oordeel over de BOR niet willen afwachten en de bedrijfsovername – eerder dan gepland – vervroegen om zo mogelijke problemen voor te blijven. 

John Fentener van Vlissingen liet al namens de Stichting Familie Onderneming weten dat het afschaffen van de BOR onder de streep niets oplevert. Volgens Fentener van Vlissingen leidt het aan de andere kant namelijk tot minder btw-inkomsten, minder vennootschapsbelasting en ongeveer 90.000 minder arbeidsplaatsen. Met andere woorden, een slecht idee dus, dat hopelijk snel van tafel wordt geveegd.

Energietransitie

Dan is er nog de energietransitie die van familiebedrijven verlangt om razendsnel te investeren in duurzaamheid. Vrijwel iedereen is het er inmiddels wel over eens dat deze omslag noodzakelijk is en de tijd lijkt dan ook rijp te zijn om door te pakken, maar dan moet je daar wel de financiële middelen voor hebben. En dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend, als je de tekst hierboven leest.

Maar er is ook een andere kant van dit verhaal. Want hoe groot de uitdagingen de komende jaren ook zijn voor ondernemers, deze tijd brengt ook kansen met zich mee. Transport- en distributiebedrijf Bode Scholten is een mooi voorbeeld van een familiebedrijf dat zichzelf tijdig en slim heeft getransformeerd tot een duurzaam familiebedrijf. Niet door het gehele wagenpark te vervangen door elektrische auto’s – de kosten voor elektrische rijden zijn daarvoor in deze sector nog véél te hoog – maar door andere duurzame keuzes te maken die zoden aan de dijk zetten.

Zo investeerde het bedrijf in zeer schone dieselmotoren (Euro 6), ledverlichting en zonnepanelen. Ook rijdt Bode Scholten met zogenaamde LZV-combinaties; extra lange wagens om nog meer lading met één voertuig te kunnen vervoeren. Door deze ingrepen is de CO2-uitstoot met 99% (!) teruggebracht ten opzichte van 1998.

Oog voor omgeving, mens en maatschappij

De Arte Groep is een familiebedrijf dat zich richt op keukenbladen van de hoogste kwaliteit. Bij alles wat zij doen hebben ze oog voor de omgeving, mens en de maatschappij. Ze hebben hun duurzaamheidsstrategie gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Nauwgezet houdt het bedrijf alle facetten binnen de duurzame keten in de gaten. Van de steengroeves in Italië tot de gezonde werkomgeving in de fabriek in Helmond. Zo is de Arte Groep één van de deelnemers van het TruStone-initiatief, waarin bedrijven worden aangespoord om meer te doen om verantwoorde natuursteenketens op te zetten. In eigen land ontwierp het bedrijf een fabriek dat op duurzame leest is geschoeid, compleet met tilhulpen, stofafzuigsysteem, afvalscheiding en waterrecycling.

Wat ons betreft zijn de lessen van Bode Scholten en De Arte groep goud waard. Zij laten immers zien dat je uitdagingen en bedreigingen kunt aangrijpen om je eigen visie of strategie te herijken. Met inspirerende voorbeelden bewijzen zij hoe je veranderingen kunt doorvoeren die in je voordeel uitpakken. Laat je dus vooral niet uit het veld slaan als je bovenstaande lijst met uitdagingen doorleest. Deze tijd vraagt om ondernemersgeest en een brede blik op de vele ontwikkelingen in de maatschappij.

Wat zie jij als belangrijkste uitdaging en grootste kans voor jouw bedrijf? Laat het ons weten via info@ltfb.nl of via onze website. Of kom naar onze bijeenkomsten om je te laten inspireren en informeren.

  • By Sandra Andrae
  • By 3 januari 2022
  • Geen categorie