februari 15, 2022

Wat betekent MVO voor jouw familiebedrijf?

Wat betekent MVO voor jouw familiebedrijf?

Op 6 februari 2022 stond er een artikel in het Financieel Dagblad: “Bestuurder die grenzen milieuwetgeving opzoekt kan persoonlijk aansprakelijk zijn”, waarin de vraag wordt gesteld hoever de persoonlijke aansprakelijkheid van leidinggevenden eigenlijk reikt bij milieuovertredingen. Nu gaat het in dit artikel voornamelijk over grote vervuilers, Tata Steel en Harsco Metals. Maar het is wel een belangrijk signaal dat de rol van leidinggevenden binnen bedrijven steeds meer onder een vergrootglas komt te liggen en dat de gevolgen van niet naleven van de regels steeds groter worden.

Bij familiebedrijven is de DGA vaak al iemand die meer persoonlijke aansprakelijkheid heeft (en deze verantwoordelijkheid ook voelt) bij de activiteiten van het bedrijf, maar er zijn nog wel behoorlijke verschillen te zien in de wijze waarop (familie)bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk brengen. Ga je voor een ‘groen waasje’ of verwacht je zelfs dat je gehele supply chain voldoet aan bepaalde MVO-maatstaven? Vorige week was het de ‘Week van de Circulaire Economie’, een mooie gelegenheid om er weer eens goed bij stil te staan, maar je hoeft je natuurlijk niet te beperken tot die ene week per jaar…

Proactief of reactief?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bestrijkt een steeds breder scala aan topics die verband houden met de verantwoordelijkheid dat een bedrijf draagt voor de maatschappij. De verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en van leef- en arbeidsomstandigheden worden steeds vaker bij bedrijven en hun leidinggevenden gelegd. Zowel de maatschappij als de overheid besteden hier steeds meer aandacht aan en er zijn dan ook nog maar weinig bedrijven die niet tenminste één pagina op hun website besteden aan MVO, duurzaamheid, circulariteit, etc. Echter bij veel bedrijven blijft het ook nu nog steeds bij voldoen aan de minimale vereisten van de wetgeving en zij vinden dat al ruim voldoende.

Familiebedrijven, die meer belang hechten aan de lange termijn continuïteit en de reputatie van het bedrijf, kunnen echter een stuk verder gaan. Een voorbeeldbedrijf op dit gebied, de Arte Groep, is al in een vorig blog (over de uitdagingen en kansen voor familiebedrijven in 2022) genoemd en je kunt er nog meer over lezen in hun eigen blog. De directeur van een ander familiebedrijf gaat eens in de zoveel tijd onaangekondigd op bezoek bij leveranciers, om daar de arbeidsomstandigheden te checken en te controleren dat er geen gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid. Bij OneCircle is de duurzaamheidsgedachte de basis van hun missie: “De wereld beter achterlaten, door de belangen en behoeften van de totale keten met elkaar te verbinden, zodat we kunnen bijdragen aan de circulaire economie van kunststoffen.” Ze hebben dan ook een organisatie opgezet met als ultiem doel om niet alleen hun eigen producten 100% te recyclen, maar ook die van hun concurrenten!

Wat is jouw visie op MVO?

De energietransitie heeft nu bij velen de hoogste prioriteit, maar van een directeur(eigenaar) wordt een breder perspectief verwacht. De energietransitie is wellicht momenteel voor de meeste (maak)bedrijven het meest urgente aandachtspunt, maar daarmee kunnen andere belangrijke (milieu)aspecten juist mooi meegenomen worden. In hoeverre weet jij eigenlijk wat de impact is van jouw bedrijf op het milieu, de (leef)omgeving en de gezondheid van de werknemers? En hoe verantwoordelijk voel jij je voor eventuele misstanden in jouw sector/keten?

Zeker in familiebedrijven die aan de vooravond staan van een flinke groei, waardoor de DGA op een gegeven moment niet meer alles in eigen hand kan houden en ook niet meer voldoende zicht heeft op alle medewerkers, is het belangrijk om hier meer bewuste en concrete aandacht aan te besteden. De mogelijke negatieve gevolgen voor het familiebedrijf als dit niet gebeurt, worden dan ook steeds groter. Je kunt dit niet meer alleen overlaten aan de kwaliteits- of QHSE-manager.

Met het oog op de toekomstbestendigheid van je bedrijf moet je als directie- of managementteam zorgen dat er ook op het gebied van MVO een duidelijke en gezamenlijke visie is geformuleerd. Daar mag het natuurlijk niet bij blijven, hoe mooi het ook geformuleerd staat op je website. In deze tijd van ‘social media-controle’ kom je er niet zo makkelijk meer mee weg om het alleen bij mooie woorden te houden. Voor je het weet ligt je reputatie aan diggelen en dat draai je niet gemakkelijk meer terug. Denk daarbij aan Tata Steel en wat het ‘gat’ tussen het beleid en de invulling daarvan doet met hun imago.

MVO handen en voeten geven

Maar hoe maak je het een en ander meer concreet? Een mooi voorbeeld is te vinden bij Metaglas en nader toegelicht op hun website. Zij gebruiken namelijk de zogenaamde Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties om hun duurzaamheidsbeleid handen en voeten te geven. Nu zijn ze niet gelijk met alle 17 doelen aan de gang gegaan, want dat kan je nu ook weer niet van een organisatie verlangen. Ze hebben er 3 uitgekozen om op te focussen: goed onderwijs, fatsoenlijke banen en economische groei en klimaatverandering. Kijk op de website van SDG Nederland als je de andere SDG’s ook eens wilt bekijken.

Er zijn ook andere mogelijkheden om MVO meer concreet te maken, zoals de drie P’s (People, Planet, Profit), en uiteindelijk bepaal je zelf welke aanpak het beste past bij jouw bedrijf. En het is verstandig ervoor te zorgen dat er voldoende draagvlak is voor de gekozen aanpak binnen jouw organisatie, want anders komt er niets van terecht.

Voordat je een dergelijke keuze maakt is het dus prettig als je eerst bij een aantal andere (familie)bedrijven in de keuken kan kijken en “eerstehands” ziet en hoort hoe zij het achter de schermen aanpakken. Schuif dus eens aan bij een van onze bijeenkomsten of wordt member van Let’s Talk Family Business om gelijk met de juiste familiebedrijven en hun praktijkvoorbeelden in contact te komen.

  • By Sandra Andrae
  • By 15 februari 2022
  • Geen categorie