mei 25, 2022

Interview Fladderak Export Packing & Logistics: Crisis als Aanjager van Verandering

Interview Fladderak Export Packing & Logistics: Crisis als Aanjager van Verandering

Fladderak zorgt er al ruim 75 jaar voor dat industriële goederen hun bestemming onder alle omstandigheden en ongeschonden weten te bereiken. En dat terwijl dit familiebedrijf in de afgelopen jaren met diverse crisissituaties te maken heeft gehad. Situaties die andere familiebedrijven helaas ook bekend zullen voorkomen.

Het onverwachte overlijden van de directeur-eigenaar, Barend Fladderak, was de eerste harde klap waar men tweeëneenhalf jaar geleden mee te maken kreeg. Zijn erfgenamen werden hierdoor overvallen en waren niet in een positie om hem op te volgen als directeur. Ze kozen er daarom destijds voor om een externe directeur – Harald Dols – aan te stellen, om het bedrijf weer naar rustiger vaarwater te laveren.

Hoe reageert een familiebedrijf op een crisis?

Harald Dols stond Barend Fladderak voor diens overlijden jarenlang bij als fiscalist en adviseur. Hij beloofde Barend ooit als onderdeel van de ‘estate planning’ om hem te helpen de continuïteit van het familiebedrijf zoveel mogelijk te borgen. En hij heeft zich na het overlijden van Barend ook aan zijn belofte gehouden.

Door het ontbreken van een familiestatuut en opvolgingsplan werd met instemming van de erfgenamen besloten dat Harald de leiding over het bedrijf zou voeren. Geflankeerd door Jan Fladderak (Commercieel Directeur en de broer van Barend) en George Antonisse (Operationeel Directeur en neef van Barend). Naast het bestuur is ter meerdere borging nog een Raad van Advies aangesteld, die als schakel fungeert tussen de eigenaren en het bestuur van de onderneming.

Covid-10 de volgende crisis

In eerste instantie wilde Harald het bedrijf weer tot rust brengen na deze grote klap, maar daar heeft hij eigenlijk amper de kans voor gekregen. Een paar maanden later kreeg men de volgende crisis voor de kiezen: Covid-19. Deze crisis had voor Fladderak, als ontzorger voor haar internationaal opererende relaties, een behoorlijke impact. Echter, men is niet bij de pakken neer gaan zitten.

Harald vertelt graag hoe ze deze periode juist hebben benut om de organisatie klaar te stomen voor wanneer de economie weer zou aantrekken. Hoewel hij al bekend was met de financiële en cijfermatige kant van het bedrijf, moest hij zich eerst verder verdiepen in de organisatie. Daarnaast moesten zowel de erfgenamen als de medewerkers van Fladderak wennen aan Harald als directeur: “Ik moest op twee fronten eerst het vertrouwen winnen.”

Harald trof in eerste instantie dan ook een organisatie aan die gewend was om directief aangestuurd te worden door de voormalige DGA. En dat was niet een stijl die bij hem paste. De onderlinge samenwerking en coördinatie werden bovendien gehinderd door de van oudsher ontstane eilandjescultuur. “Iedereen was bezig met zijn eigen ding, waardoor het overzicht vaak ontbrak en veel efficiëntie verloren ging”, vertelt Harald.

Verbeterstappen: visie, inzicht en actie

Om snel een beter inzicht te krijgen in de onderneming, de onderscheidende kenmerken, de sterke en de zwakke punten, koos Harald ervoor om een bedrijfsscan te laten uitvoeren. Door Let’s Talk Family Business als externe en onafhankelijke partij. “Ik wilde een soort nulmeting hebben op hoe Fladderak er nu voor stond en hoe de verhoudingen lagen binnen het bedrijf op operationeel vlak, menselijk vlak en commercieel vlak. Die drie-eenheid kan je bedrijf maken of breken.”

De scan werd uitgevoerd door onder andere gesprekken met medewerkers uit alle lagen van het bedrijf aan te gaan. Van kantoor tot op de werkvloer. Alle facetten van de onderneming werden hierbij meegenomen: HR, operations, sales, marketing, IT, etc. Uit de resulterende benchmarkanalyse bleek dat er nog flinke stappen konden worden gezet ter verbetering van onder andere de commerciële processen en automatisering. Ook de marketing stond nog in de kinderschoenen, met zeer weinig gebruik van de digitale mogelijkheden zoals social media. En een groot deel van de administratie en operationele processen werden aangestuurd met behulp van vele losstaande Exceldocumenten.

Allereerst commerciële kansen pakken

Er waren meerdere aspecten om aan te pakken, maar er werd besloten om de commerciële kant van de onderneming als eerste op te pakken. Hoewel de salesmensen van Fladderak beschikken over zeer veel ervaring en een uitgebreid netwerk, werden deze sterktes nog niet naar volle potentie ingezet om nieuwe relaties binnen te halen. “Door de werkwijze om te draaien van reactief naar meer proactief en naar buiten gericht, is zelfs gedurende het laatste Coronajaar een omzetgroei van 17% bereikt” vertelt Harald trots.

Naast een goed gevulde pijplijn is ondertussen ook een grotere diversificatie van het klantenbestand gerealiseerd. Hierdoor is Fladderak minder afhankelijk van één bepaalde branche. De marketing is tegelijkertijd naar een hoger niveau getild. Met name middels een totaal nieuwe website, gecombineerd met het toepassen van social media, SEO en SEA om de vindbaarheid en dus naamsbekendheid van het bedrijf te vergroten. Zo is het Fladderak bijvoorbeeld gelukt om in zeer korte tijd het aantal volgers op LinkedIn te vergroten van circa 5 naar ruim 1500. Iets wat maar weinig ondernemingen voor elkaar krijgen.

Automatisering de volgende stap

Nadat de commercie op een nieuw spoor gezet was, was het tijd voor de volgende verbeterslag bij Fladderak: de automatisering. Fladderak heeft een eigen ERP-systeem gebouwd dat ondertussen alweer toe is aan de volgende uitbreiding. Dit systeem zorgt ervoor dat op de aangepakte punten de onderneming overzichtelijker wordt en bijvoorbeeld niet meer draait op verschillende losse Excel-overzichten.

Hoewel daarmee twee ‘hoeken’ van de drie-eenheid zijn aangepakt, is Harald zich ervan bewust dat ze de derde ‘hoek’, de mensen, niet mogen vergeten. Hij merkt op dat alle veranderingen de nodige gevolgen hebben voor de medewerkers. Zij zijn degenen die het uiteindelijke succes van de onderneming bepalen. Zij zorgen er immers voor dat Fladderak de doorgevoerde veranderingen ook op de langere termijn borgt.

Ook op HR-gebied kan de organisatie nog de nodige stappen zetten. Dat is voor dit jaar een belangrijke prioriteit. Zonder de juiste mensen op de juiste plekken, met de juiste kennis- en belevingsoverdracht, is het niet mogelijk de beoogde omzet- en merkgroei voort te zetten. Maar het betekent tegelijkertijd een aardige uitdaging, gezien de huidige arbeidsmarktomstandigheden.

De expertise van Fladderak: het verpakken van (soms zeer grote) machines, productiestraten en andere industriële goederen

Voorbereiden op een onzekere toekomst

Men is zich ervan bewust dat de meest recente crisis, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, ook weer de nodige gevolgen heeft voor het internationale economische speelveld, de Nederlandse maatschappij en dus ook voor Fladderak. Toch houdt men vast aan de geformuleerde missie en visie. De focus komt de komende tijd te liggen op goed werkgeverschap en de borging van de kennis en beleving van wat Fladderak betekent voor haar relaties.

Vorig jaar certificeerde Fladderak zich voor ISO 45001, waarmee ze onder andere gezond en veilig werken steeds beter borgen. In december vorig jaar is bovendien een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd, om zo een vinger aan de pols te houden. Harald weet echter dat ze daarmee de gewenste en benodigde cultuurverandering nog bereiken. Dit soort trajecten kosten tijd en geduld. De organisatie vergt momenteel nog te veel van de ‘vaste kern’ aan loyale medewerkers. Die ondertussen in zeer korte tijd al de zoveelste crisis hebben moeten opvangen.

De uitdaging ligt daarmee niet alleen op het verbeteren van de werving en selectie van nieuwe medewerkers en de kennisoverdracht naar deze nieuwe collega’s. Ook het bouwen van een meer coherent ondernemingsbreed team vormt een speerpunt. Zowel op de werkvloer als op “kantoor”, en met name de connectie tussen die twee. Harald: “De gevoelde scheiding tussen ‘boven op kantoor’ en ‘beneden op de werkvloer’ is al minder geworden. Maar die is zeker nog niet verdwenen. Dus daar ligt nog een mooie uitdaging.”

Tegenslagen maken Fladderak sterker!

Fladderak heeft dus nog de nodige uitdagingen op het programma staan. Harald kijkt ernaar uit om samen met Jan en George het bedrijf weer in rustiger vaarwater te brengen en de groei van het merk Fladderak verder te versnellen. Hij blijft optimistisch, ondanks de roerige tijden die Fladderak heeft doorgemaakt (en nog zal doormaken).

Het familiebedrijf is ondanks – of misschien juist dóór – alle tegenslagen al een stuk sterker geworden. De zelfbezinning, benchmark-scan en de hieruit geconcludeerde en opgepakte verbeterstappen zorgen ervoor dat het bedrijf over een prima uitgangspunt beschikt. Waarmee het beter is voorbereid op de toekomst én zich meer op verdere groei kan richten. Harald geeft aan: “Ik ben nog niet klaar hier, want er zijn nog genoeg volgende stappen te zetten. Ik kijk ernaar uit om die met het hele team van Fladderak te realiseren”.

Bezoek de website van Fladderak voor meer informatie. Ben je geïnteresseerd in de bedrijfsscan van Let’s Talk Family Business, dan kun je er hier nog meer over lezen. Je kunt ook gelijk doorklikken naar de Menukaart of de gratis Quickscan aanvragen.

  • By Sandra Andrae
  • By 25 mei 2022
  • Geen categorie