juli 11, 2022

Gaat jouw familiebedrijf de digitaliseringsslag winnen of verliezen?

Gaat jouw familiebedrijf de digitaliseringsslag winnen of verliezen?

Digitalisering speelt binnen het Nederlandse familiebedrijfsleven een steeds belangrijkere rol. Sommige familiebedrijven zetten robots, Internet of Things en virtual reality in, blijkt uit onderzoek van PwC. Toch blijft IT voor velen een domein met complexe uitdagingen. Hoe kunnen familiebedrijven digitalisering duurzaam inzetten?

‘Risicomijdend’ en ‘traditioneel’ zijn eigenschappen die men het familiebedrijf vaak toedicht. Toch laat de praktijk ook een ander beeld zien. Bepaalde familiebedrijven zetten juist vól in op het automatiseren van administratieve taken en productieprocessen, of werken met de nieuwste technologieën. Terwijl andere bedrijven nog huiverig zijn voor de impact van technologie op de bedrijfsvoering.

Eén ding is zeker: Covid-19 heeft in veel gevallen het digitaliseringsproces fors versneld. Wie voorheen wegbleef van technologische innovaties moest in één adem digitale infrastructuren en werkmethodes omarmen én toepassen. Maar hoe kun je als familiebedrijf nu de belangrijke balans bewaken tussen ambacht en digitalisering?

Meerwaarde technologische innovatie

De lange termijn en continuïteit zijn belangrijk voor familiebedrijven. Ze zijn loyaal naar hun medewerkers en de lokale gemeenschap, en dat werkt veelal in hun voordeel. Maar ook voor familiebedrijven geldt: je moet (snel) kunnen inspelen op technologische ontwikkelingen. Doe je dit niet, dan nemen de risico’s toe, word je als bedrijf kwetsbaar én komt de continuïteit in gevaar.

Hoe kun je als familiebedrijf digitalisering duurzaam omarmen? Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Onderzoek de verschillende kansen en bedreigingen voor je organisatie en kijk naar de huidige status van IT binnen je bedrijf. Denk vervolgens na over welke technologie mogelijk een bedreiging vormt voor je onderneming of verdienmodel. Breng dan de verschillende bedrijfsprocessen in kaart en kijk wat je kunt automatiseren met het oog op de toekomst.

In sectoren zoals de bouw of de schoonmaak wordt al stevig ingezet op technologische innovaties. Neem het Limburgse familiebedrijf Vebego. Het onderdeel Hago, gericht op schoonmaakdiensten voor de Nederlandse Spoorwegen, heeft tijdens Covid-19 zijn digitale planningsproces verbeterd met behulp van data-analyses. Ook de Nijmeegse ontwikkelaar en bouwer Klokholding heeft het proces van ontwerpen en verkopen van conceptwoningen en appartementen volledig geautomatiseerd.

In beide voorbeelden wisten de familiebedrijven goed welke technologische ontwikkelingen zich binnen (en buiten) de sector afspeelden en hebben ze de digitale transformatie als organisatie ook echt omarmd.

Specifieke uitdagingen

Hoewel digitalisering enorme kansen biedt, brengen maatschappelijke ontwikkelingen ook risico’s met zich mee. Van steeds strengere regulering ten aanzien van technologie tot de wereldwijd verschuivende machtsverhoudingen; familiebedrijven krijgen steeds meer te maken met verschillende crises die invloed hebben op de toeleveringsketen, de klanten en de familie zelf.

Ook kunnen nieuwe technologieën impact hebben op het businessmodel van familiebedrijven. Mooie voorbeelden vormen de maritieme familiebedrijven Kotug en Damen Shipyards. Zij ondersteunen de wereldwijde energietransitie door in te zetten op slimme AI-toepassingen. Ook voorzien ze in de groeiende vraag naar onder andere elektrisch aangedreven schepen, en databeheer.

Concrete doelstellingen

Ondanks dat steeds meer familiebedrijven de waarde inzien van digitalistering, blijven er ook veel ad hoc opereren en hebben ze moeite om structureel te innoveren. Daarom is het belangrijk dat je niet lukraak inzet op IT, maar je afvraagt wat je precies wilt bereiken met technologische innovatie(s). Gaat het om een soepelere bedrijfsvoering? Of het verbeteren van de klantgerichtheid?

Het is in ieder geval de taak van de Raad van Bestuur en het management om duidelijk uit te stippelen hoe zij de digitalisering van het bedrijf zien en in gang willen zetten. Hierbij spelen communicatie en stakeholdermanagement een belangrijke rol. Zorg er te allen tijde voor dat iedereen binnen het bedrijf de gemaakte keuzes in ieder geval snapt!

Houd daarnaast ook rekening met praktische dilemma’s, zoals de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Het implementeren van IT binnen je bedrijf heeft mogelijk invloed op de benodigde vaardigheden van je medewerkers en bepaalt welke functies verdwijnen en ontstaan.

Zet daarom bewust in op het continu opleiden van medewerkers. Bied bijvoorbeeld e-learnings aan of training-on-the-job, zodat loyale medewerkers ook in de toekomst meerwaarde kunnen creëren voor je bedrijf. Bijvoorbeeld het – van oorsprong – familiebedrijf Vanderlande biedt haar medewerkers een uitgebreide academie aan.

Nieuwe waarde creëren

Digitalisering biedt familiebedrijven de kans om relevant te blijven in de sector waar ze actief zijn. IT maak het mogelijk om je bestaande product of dienst te verbeteren en bedrijfsprocessen soepeler te laten verlopen. Dit leidt vaak tot meer arbeidsproductiviteit, lagere kosten en dus economische groei.

Familiebedrijven overleven door hun langetermijnvisie, een sterke financiële basis én door te innoveren. Koppel traditie aan innovatie. Zo ben je voorbereid op de toekomst. 

Wil je de digitalisering van jouw bedrijf serieus oppakken of naar het volgende niveau brengen? Neem dan contact op via onze website.

  • By Sandra Andrae
  • By 11 juli 2022
  • Geen categorie