Blueprint

We maken een bedrijfsscan van jouw organisatie zoals deze nú is. Van daaruit kijken we naar de toekomst, vanuit het menselijk kapitaal en jouw wensen, verlangens,  groei, verbreding, verdieping.

INZICHTEN
We houden rekening met de inzichten van jouw management en jouw vertrouwenspersonen van binnen en van buiten de onderneming. Op deze manier stellen we de toekomst scherp. Het is namelijk belangrijk dat iedereen achter de verandering staat.

SLEUTELFIGUREN
Draagvlak binnen de organisatie is cruciaal om het groei- en veranderplan te doen slagen. We laten belangrijke medewerkers, team- en familieleden hun inzichten delen en een bijdrage leveren. We nemen ze mee tijdens de transitiefase.

REALISATIE
We spreken een vast communicatie ritme met elkaar af om de eerste veranderingen teweeg te brengen en te borgen.

PDCA
Let’s Talk Family Business werkt middels de PDCA-cyclus van Deming. Dit is een model
om de continue verbetering en vernieuwing in een organisatie te sturen. De vier letters staan voor Plan, Do, Check en Act. Het cyclisch karakter zorgt ervoor dat de kwaliteitsverbetering doorlopend onder de aandacht is en geborgd wordt.

INTERACTIEVE SESSIES
Aan de hand van interactieve sessies bouwen we gezamenlijk een plan op voor het realiseren van groei- en ontwikkeldoelstellingen. Dit doen we o.a. op het gebied van Management & Organisatie, Strategie & Innovatie, Finance & Legal, Sales & Marketing.

VAN DENKEN NAAR DOEN
Verdelen en specificeren van de taken, acties en mijlpalen vanuit de blueprint stellen we een concrete activiteitenkalender op die handvatten, structuur en sturing geeft.

ONZE BELOFTE
Na de Blueprint fase heb je een helder inzicht en weet je wat er te doen staat! Duidelijk is welke onderdelen en afdelingen binnen jouw organisatie de meeste aandacht nodig hebben. Per onderdeel maken we Plan van Aanpak, die je nagelang het gekozen programma zelfstandig of met begeleiding vanuit Let’s Talk Family Business oppakt. Met als ultieme doel: Groei, ontwikkeling en Innovatie!

Waarom kiezen klanten voor ons?


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/familybusiness/domains/letstalkfamilybusiness.nl/public_html/wp-content/plugins/universal-shortcodes/vc_extend/shortcodes/services.php on line 27
To the point
We winden er geen doekjes om en zeggen waar het op staat. Tevens pakken we meteen de zaken aan die de hoogste prioriteit hebben.

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/familybusiness/domains/letstalkfamilybusiness.nl/public_html/wp-content/plugins/universal-shortcodes/vc_extend/shortcodes/services.php on line 27
Scherpe analyse
We durven de vinger op de zere plek te leggen. Aan hand daarvan maken we een plan van aanpak en laten daarmee zien hoe het anders kan.

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/familybusiness/domains/letstalkfamilybusiness.nl/public_html/wp-content/plugins/universal-shortcodes/vc_extend/shortcodes/services.php on line 27
Human Capital
We stellen de mens centraal en zijn in staat om het beste van hun talent naar boven te halen. Hoe goed je product of dienst ook is, de mensen maken het verschil.

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/familybusiness/domains/letstalkfamilybusiness.nl/public_html/wp-content/plugins/universal-shortcodes/vc_extend/shortcodes/services.php on line 27
We pakken met beide handen aan
Geen woorden, maar daden. We zetten zaken in beweging en helpen zelf mee om de doelen te behalen.