Waar staat jouw organisatie en waar ligt jouw toekomst?

We beginnen altijd met het maken van een blauwdruk van jouw organisatie zoals deze nú is. Vanuit dat startpunt kijken we naar de toekomst en maken we een schets van jouw doelstellingen. De basis is jouw visie op de toekomst. Daar nemen we jouw wensen in mee in combinatie met de input van jouw vertrouwenspersonen van binnen en buiten je organisatie. Tijdens het maken van deze blauwdruk laten we alle belangrijke onderdelen en afdelingen de revue passeren en kijken we intensief naar de processen en de onderlinge verhoudingen. Als rode draad kijken we vanuit het menselijk kapitaal, jouw medewerkers, wij geloven er namelijk in dat zij de dragende kracht zijn van jouw organisatie.

Resultaten Blauwdruk

Uit de blauwdruk komen resultaten en krijg je per onderdeel/afdeling inzicht in waar je staat middels o.a. een score. Aan de hand van deze inzichten en scores, maken we een plan van aanpak die inzoomt op de belangrijkste onderdelen die meteen aangepakt dienen te worden om je uiteindelijke doel te bereiken.

Programma’s

We richten na de Blauwdruk het programma zo in dat alles op elkaar is afgestemd en we precies weten waarmee we als eerste aan de slag moeten gaan.

We houden dit bij in een dashboard waar we inzichtelijk maken waar we staan in het proces. Maandelijks evalueren we dit en sturen we bij waar nodig. Onze programma’s bestaan uit 3, 6, 9 tot 12 maanden afhankelijk wat eruit de Blauwdruk komt en waar jullie als organisatie op willen investeren. Zowel tijdens de Blauwdrukfase als de Programmafase stemmen we alles goed af met elkaar. De veranderingen moet bij de organisatie passen, jullie gaan uiteindelijk met de nieuwe manier werken. Wij maken ons graag weer overbodig!

In onze diensten richten we op de onderstaande onderdelen:

Sales (strategie)
Denk daarbij aan een salesscan en daaropvolgend de inrichting van een sales funnel of salesprocesoptimalisatie.
•   Salesscan
•   Sales-optimalisatie
•   Inrichting salesfunnel/dashboard
•   Business development
•   Innovatie & ontwikkeling

Financieel en Juridisch
•    FinScan
•    Meetbaarheid
•    Cashflow
•    Planning en control
•    Rapportages

Human Resource
Of denk aan de herinrichting van je HRM-afdeling of je wilt je Marketing & Communicatie op een hoger niveau krijgen omdat dit een gunstige bijdrage kan leveren aan nieuwe leads, prospects en uiteindelijke nieuwe klanten.

•    (Web)scan
•    Customer Experience
•    Marketingstrategie
•    Rebranding
•    Huisstijl, brandbook, website
•    SEO/SEA
•    Rapportage/online dashboard

Producten & diensten
•    Product,- marktcombinaties
•    Portfolio analyse
•    Productgroepen diversifiëren
•    Cash cows en investering projecten
•    De juiste balans is cruciaal

Cultuur & menselijk kapitaal
•    Bedrijfscultuur
•    Communicatie
•    Investeren in werknemers
•    Persoonlijkheidsprofilering
•    Samenwerking

Directie en MT
Uit de blauwdruk kan naar voren komen dat jullie moeite hebben gezamenlijke doelstellingen vast te leggen, de oorspronkelijke missie en visie gedateerd is of je zoekt de juiste kernwaarden en structuur die belangrijk is voor de groei van jouw organisatie.

•    Bedrijfscultuur
•    Missie & Visie
•    Kernwaarden en Structuur
•    Leiderschapsstijlen
•    Resultaten Sturen & Bewaken

Marketing & Communicatie
Of denk aan de herinrichting van je HRM-afdeling of je wilt je Marketing & Communicatie op een hoger niveau krijgen omdat dit een gunstige bijdrage kan leveren aan nieuwe leads, prospects en uiteindelijke nieuwe klanten.

•    (Web)scan
•    Customer Experience
•    Marketingstrategie
•    Rebranding
•    Huisstijl, brandbook, website
•    SEO/SEA
•    Rapportage/online dashboard

Operationeel & IT
•    Grip houden op projecten, middelen en tijd
•    Effectief en efficiënt werken
•    Automatisering CRM/ERPW
•    Workflow management
•    Software Asset Management (SAM)