Let's Talk Family Business HRM-programma

Met ons HRM-programma houden we zaken omtrent personeelsbeleid tegen het licht. We nemen de meest gangbare zaken door die hieronder opgesomd staan. We zorgen voor een helder inzicht in waar de organisatie staat mbt deze onderwerpen en prioriteren deze die als eerste aangepakt moeten worden. Als je de werknemer op de eerste plaats zet is een goed personeelsbeleid cruciaal.

In grote organisaties is de HR-strategie vastgelegd in mooie rapporten en hebben diverse personeelsafdelingen er een dagtaak aan. In het midden- en kleinbedrijf is het vaak voldoende om geregeld met elkaar te overleggen en af te stemmen en bewust te bedenken welke zaken er moeten worden aangepakt om straks niet voor allerlei verrassingen te komen staan.

Met een HR-strategie wordt een plan gemaakt waarin doelen op de lange en korte termijn zijn geformuleerd en de wijze waarop deze doelen bereikt worden staat beschreven.

HR- of personeelsbeleid is conjunctuurafhankelijk. In een neergaande economie is deze vooral gericht op kostenbesparingen en personeelsreducties, terwijl in een opgaande conjunctuur deze veelal gericht is op strategisch personeelsbeleid en employer branding.

In een goede HR-strategie staan alle onderwerpen die met personeel te maken hebben en is toekomstgericht ingestoken te denken aan. werving en selectie, beloningsstructuur, nieuwe medewerkers, personeelsplanning, groeimogelijkheden, opleiding en ontwikkeling, ontslag, boeien en binden van personeel, arbeidsvoorwaardenbeleid, privé-werkbalans, seniorenbeleid

Een HR-strategie gaat in feite over zaken die niet dagelijks aan de orde zijn. In de waan van de dag staat het strategisch vooruitdenken nogal eens op een laag pitje en bij het ontwikkelen van een HR-strategie is het daarom belangrijk om momenten en bijeenkomsten te organiseren waarbij wordt stil gestaan wat de gevolgen zijn voor het personeel als het gaat om strategische stappen, toekomstplannen en/of veranderingen. Een goed uitgewerkte HR-strategie wordt een belangrijk onderdeel van de dagelijkse gang van zaken.

 

Strategische personeelsplanning
Veel bedrijven formuleren een heldere missie & visie voor een duidelijke koers en stip op de horizon. Hiermee creëer duidelijkheid voor je werknemers, klanten en leveranciers. Werknemers worden hierdoor geïnspireerd en krijgen een gemotiveerde houding, daarbij weten ze goed wat er van hen verwacht wordt. Een doordachte missie en visie kan verbindend werken; de normen & waarden zijn helder en de gezamenlijke doelen worden gedeeld. Werkprestaties worden hiermee positief beïnvloed, wat een positieve uitwerking heeft op de resultaten van het bedrijf.

Een toekomstbestendige (personeels)organisatie
Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de samenleving is een voorspellende blik nodig en is het verstandig als de HR-strategie en een duurzaam personeelsbeleid een logisch geheel wordt met de bedrijfsstrategie. Op tijd beginnen is daarom cruciaal om tot een toekomstbestendige organisatie te komen.

 

Strategische personeelsplanning
Met een strategische personeelsplanning voorkom je dat je als organisatie voor verrassingen komt te staan. Je geeft op een heldere manier inzicht tussen de huidige personeelsbezetting en de behoefte aan werknemers in de toekomst. Hiermee overbrug je het uiteindelijke verschil. Het omvat het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van strategisch beleid rondom in-, door- en uitstroom van personeel met als ultieme doel om de strategie van de organisatie binnen de gestelde termijn te realiseren.