Producten & Diensten

  • Product,- marktcombinaties
  • Portfolio analyse
  • Productinnovatie

Product marktcombinatie
Vanuit Let’s Talk Family Business kijken we onder andere tijdens de BluePrint fase ook naar de product marktcombinatie (PMC) dit is de unieke combinatie van een product voor een specifieke groep klanten. Om tot een product marktcombinatie te komen is een afbakening voor het product nodig. We kijken dan naar de 1) specifieke (potentiële) klanten en grootte van de doelgroep en haar afzetmarkt. 2) de specifieke vraag van deze doelgroep en de omvang van deze vraagstelling, wat heeft deze doelgroep nodig om zaken met jou te doen? 3) welke oplossingen kan jij bieden om deze doelgroep te bedienen, op welk moment zou de vraagstelling opgelost zijn voor deze doelgroep. Wat wil de doelgroep investeren, wat kan zij zelf oplossen en wil de doelgroep meewerken aan de oplossing? 4) hoe kan jouw product bijdrage aan de oplossing van deze doelgroep, is het product onderscheidend genoeg in relatie tot de oplossing, is het standaard of maatwerk, zijn de referenties van het product sterk genoeg om de doelgroep te overtuigen? 5) wat levert jouw product uiteindelijk op voor de doelgroep, kan het resultaat achteraf worden gemeten?
Er zijn verschillende modellen waarmee je een PDC kan formuleren, waaronder het SDP-model, SIVA-model, Ansoff-matrix en het Abell-model

Portfolio-analyse
We houden ook een portfolio-analyse waarbij beslissingen worden genomen over investeringen in product-marktcombinaties (het portfolio) waarin jouw bedrijf actief is. Een portfolio-analyse geeft inzicht in de mate van aantrekkelijkheid: hoe groot is de bijdrage van de product-marktcombinatie aan de continuïteit van jouw bedrijf. Het doel is een mix van product-marktcombinaties die op korte en op langere termijn in balans blijft. De portfolio-analyse ondersteunt beslissingen die hiervoor genomen moeten worden.

Verschillende product-marktcombinaties worden in een matrix weergegeven, met op de ene as de verschillende (deel-)markten waarop jouw bedrijf actief is en op de andere as de producten die jouw bedrijf biedt. Elk van de vakken van de matrix vormen een combinatie van een product met een (deel-)markt. Voor elke combinatie wordt de marktpositie ingevuld: de verwachte cashflow van de product-marktcombinatie voor de organisatie. We kijken naar een goede mix van product-marktcombinaties, zowel producten die opkomen, als producten die geld opleveren (zogenaamde “cashcows”).

Productinnovatie
We hebben in de afgelopen jaren ervaringen opgedaan met verschillende productinnovaties of het nou ging om een digitaal,- of fysiek product we hebben al het nodige opgeleverd. We starten vaak met brainstormsessies, waarin een vooraf samengestelde groep (interne sleutelspelers in combinatie met externe partijen zoals TNO) alle ideeën kan benoemen, niets is hierin te gek. Het is tijdens dit soort sessies heel belangrijk volledig vrij te mogen denken en praten omdat hiermee de meest creatieve ideeën naar boven komen. Nadat alle ideeën zijn benoemd, gaan we de fase in waarin we ze gaan rangschikken en punten gaan geven waardoor er uiteindelijk een top drie overblijft die als eerste daadwerkelijk onderzocht worden. Tijdens dit onderzoek worden ook de belangrijke punten van de product marktcombinatie goed in de gaten gehouden en kijken we naar het innovatiediffussie en procesinnovatie.